Vzhľadom na práve prebiehajúcu situáciu ohľadom koronávírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 sme na ochranu zdravia nás všetkých pristúpili k nasledovným opatreniam, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas všetkých montáží a inštalácií:

  • montážni technici budú mať pri inštalácii svietidiel ochranné pomôcky,
  • majiteľ / investor / klient zabezpečí priestory a dohliadne na ich dezinfekciu (hlavne kľučky dverí),

Spolu to zvládneme!